REVISION - පුණරීක්ශණ ( DECEMBER MONTH LESSON )

සෑම සිකුරාදාම ( EVERY FRIDAY ) 9.00PM - 11.00PM ( THERE WILL ONLY BE ONE CLASS FOR THIS MONTH - මෙම මස සිට එක් පන්තියක් පමණක් පැවැත්වේ )

REVISION - පුණරීක්ශණ ( DECEMBER MONTH LESSON )

  • 2021-12-05 08:41
  • 2022-03-01 08:41
  • Course fee 1000 LKR

GRADE 11

Tutor

GRADE 11 Tutor
1500 LKR

NEW - 4 MONTH REVISION - පුණරීක්ශණ ( JANUARY MONTH LESSON )

ජනවාරි මස සිට අප්‍රේල් මස දක්වා සියලු විශය නිර්දේශය ආවරණය කරමින් පැවැත්වෙන පන්තිය - සෑම බ්‍රහස්පතින්දා, සිකුරාදා සහ සෙනසුරාදාවකම රාත්‍රී 9.00 සිට 11.00 දක්වා

GRADE 11 Tutor
1000 LKR

REVISION - පුණරීක්ශණ ( DECEMBER MONTH LESSON )

සෑම සිකුරාදාම ( EVERY FRIDAY ) 9.00PM - 11.00PM ( THERE WILL ONLY BE ONE CLASS FOR THIS MONTH - මෙම මස සිට එක් පන්තියක් පමණක් පැවැත්වේ )

GRADE 11 Tutor
1000 LKR

REVISION THURSDAY- පුණරීක්ශණ ( NOVEMBER MONTH LESSON )

සෑම බ්‍රහස්පතින්දාම ( EVERY THURSDAY ) 9.00PM - 11.00PM

GRADE 11 Tutor
1000 LKR

REVISION THURSDAY- පුණරීක්ශණ ( NOVEMBER MONTH LESSON )

(සෑම බ්‍රහස්පතින්දාම ( EVERY THURSDAY ) 9.00PM - 11.00PM)

GRADE 11 Tutor
1000 LKR

REVISION FRIDAY - පුණරීක්ශණ ( NOVEMBER MONTH LESSON )

සෑම සිකුරාදාම ( EVERY FRIDAY ) 9.00PM - 11.00PM

GRADE 11 Tutor
1000 LKR

REVISION FRIDAY - පුණරීක්ශණ ( OCTOBER MONTH LESSON )

watch last month class playbacks from here - පසුගිය මස පාඩම් වල නැවත විකාශ මෙමගින් නරඹන්න